Kosternämndens ledamöter

  • Göran Lyth, 070-8793554, goran@reservatet.nu
  • Göran Larsson, 070-6704086, larsebryggan@gmail.com
  • Helena von Bothmer, 070-2563401, helena@kosterstradgardar.se
  • Maria Wogenius, 070-3069944, maria.wogenius@hotmail.com
  • Lars-Ove Loo, 073-4169680, larsove.loo@icloud.com
  • Lars Båld, 070-7412076, labald27@gmail.com
  • Janne Waldås, 070-5114814, JanneWaldas@gmail.com
  • Claes Lek, 070-6037089, SYDLANDSD105@hotmail.com
  • Svante Nilsson, 070-9730042, svante@kilesandsbygg.se
  • Anders Tysklind adjungerad, 010-2244741,   anders.tysklind@lansstyrelsen.se